School Counselors’ Attitudes Regarding Counseling Interventions Conducted Prior to Reporting Sexual Abuse
School Counselors’ Attitudes Regarding Counseling Interventions Conducted Prior to Reporting Sexual Abuse

Author : Şahabettin Mutlu - Zöhre Kaya
Number of pages : 164-176

Abstract

Bu çalışma, okul psikolojik danışmanlarının cinsel istismar durumlarında kullanılan danışmanlık müdahaleleri konusundaki görüşlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda öne çıkan temaların ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Van İli Erciş İlçesinde farklı okul kademelerinde görev yapan ve en az bir kez cinsel istismar vakası ile çalışmış 22 psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Karma desene göre yapılan çalışmada veriler Q metod tekniği ile toplanmıştır. Çalışmanın nicel verileri PQ Method programı ile nitel verileri Tematik Analiz yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, psikolojik danışmanların cinsel istismar olaylarında kullanılan danışmanlık müdahalelerine ilişkin farklı iki tutum sergiledikleri, ancak tutumların birbirinden bağımsız olmadığı görülmektedir. Ayrıca, çocuğa bedeninin değerli olduğunu, onun hiçbir suçu olmadığını vurgulama ve süreçte esnek olma öne çıkan danışmanlık müdahaleleri olurken; çocuğu konuşmaya zorlama ve görüşmeyi sonlandırmanın tercih edilmeyen başlıca danışmanlık müdahaleleri olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada, psikolojik danışmanların konu ile ilgili düşünceleri incelendiğinde, sürecin doğru yönetilmesi ve bilgilendirme konu başlıklarının öne çıktığı görülmektedir.

Keywords

Cinsel istismar, psikolojik danışman, danışmanlık müdahaleleri, Q metod

Read:727

Download: 298