Global Environmental Problems Based on Common Knowledge Construction Model: Evaluation of “Exploring and Categorizing” Stage
Global Environmental Problems Based on Common Knowledge Construction Model: Evaluation of “Exploring and Categorizing” Stage

Author : Didem Karakaya Cirit
Number of pages : 212-229

Abstract

Bu çalışmada Ortak Bilgi İnşa Modeline (OBİM) göre tasarlanan küresel boyuttaki çevresel sorunların öğretim sürecindeki keşfetme ve kategorileştirme aşamasının incelenmesi amaçlanmıştır. OBİM, 1-Keşfetme ve kategorileştirme, 2-Tartışma ve yapılandırma, 3-Genişletme ve uygulama ve 4- Yansıtma ve değerlendirme olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. Çalışmada, fenomenografik araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla çalışmaya 7. sınıfta öğrenim toplam 47 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin “keşfetme ve kategorileştirme” aşamasında küresel boyuttaki çevresel sorunlara özel oluşturulan fenomene dayalı doldurdukları formlar kullanılmıştır. Öğrencilerin Küresel boyuttaki çevresel sorunlar kapsamındaki “Küresel Isınma (KI), Asit Yağmuru (AY) ve Ozon Tabakasının Seyrelmesi (OTS)” konular için öğrencilere ait 47 toplamda 141 form incelenmiştir. Bu form, öğrencilerin konulara özel hazırlanan fenomenin gerçekleşmeden önce olaya ilişkin tahmin ve açıklamalarının yer aldığı, fenomen gerçekleştikten sonra ise olaya ilişkin gözlem ve açıklamalarının bulunduğu bir yapıdan oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde fenomenografik analiz kullanılmıştır. Bulgular, ortaokul 7.sınıf öğrencilerinin KI konusunda; tahmin aşamasında 6 kategori ve bu kategorilere ait 11 farklı açıklamanın ortaya çıktığını göstermiştir. Gözlem aşamasında ise 4 kategori oluşurken bu kategorilere ait 13 farklı açıklamanın bulunduğu görülmüştür. AY konusunda ise tahmin aşamasında 3 kategori ve bu kategorilere ait 11 farklı açıklama görülürken gözlem aşamasında 4 kategori ve 9 açıklamanın olduğu tespit edilmiştir. OTS konusunda; tahmin aşamasında 4 kategori ve bu kategorilere ait 9 farklı açıklamanın yer aldığı görülmüştür. Gözlem aşamasında ise 4 kategori ve 11 farklı açıklamanın olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ilgili literatür kapsamında tartışılmıştır.

Keywords

OBİM, ortaokul öğrencisi, fenomenografi, küresel ısınma, fen eğitimi

Read:558

Download: 207