Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yayın Değerlendirme


·         İOJES, İngilizce dilinde Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında olmak üzere yılda beş sayı olarak çevirimiçi (online) yayınlanır. Değerlendirme süreci tamamlanan araştırmalar, yayın programına göre izleyen ilk sayıda yayınlanırlar. 


·         Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin çalışmalarının yayınlanması için ilgili öğretim üyelerinin onayının gönderilecek çalışma metninin sonuna eklenmesi gerekir.


·         Metnin içeriği, bilimselliği ve diğer hususlara ilişkin sorumluluğu tamamen yazara aittir. Yazar, çalışmasını göndermekle burada yazılı olan tüm şartları kabul etmiş sayılır.
 
·         İOJES'e ulaşan bilimsel araştırmalar, ilgili bölüm editörleri tarafından öcelikle şekil, yazım dili, kullanılan istatistiklerin yerindeliği ve doğruluğu açısından ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan çalışmalar iade edilir. Uygun görülen makaleler ilgili bölüm editörü tarafından iki hakeme isimsiz olarak gönderilir. Hakemler İOJES'in hakem havuzundan seçilebileceği gibi, yayın kurulu üyeleri arasından seçilebilir. Alan editörü hakem raporunu inceleyerek gerekli durumlarda ek değerlendirme süreci başlatabilir. Yazarlarla hakemler arasındaki iletişim yetkisi Yayın Kuruluna aittir.  

Creative Commons License
IOJES-International Online Journal of Educational Sciences  is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri