Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Muhammet Fatih Doğan
Expectations and Opinions of Pre-service Primary Teachers Towards Teaching of Mathematics Courses , ss. 282-296
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı
Ecological or Economic Determining the Reasons of Certain Environmentally Friendly Behaviors which are Economically Beneficial , ss. 1-17
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Nuray Küçükler Kuşcu
Teaching Contemporary Turkish Short Story: Learning Activities for “The Man with White Coat” as an Exemplification , ss. 289-303
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Berna Ürün Karahan
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme ve Konuşma Kaygılarının Dinleme Öz Yeterlikleri İle İlişkisinin İncelenmesi , ss. 72-82
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Hatice Uysal Bayrak
Oyun Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Temel İhtiyaçlarının Neresinde? , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İlker Dere
Sosyal Bilgiler Lisans Eğitiminde Sözlü Tarih: Örnek Bir Uygulama , ss. 243-262
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Rüştü Yeşil
Çocuk Eğitimi Yeterliği Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması , ss. 283-302
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Emrah Lehimler
Ders Dışı İşitme Çalışmalarında Kullanılan Çevrimiçi İşitme Programlarının Müziksel İşitme Becerisine Etkisi , ss. 263-282
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Satı Doğanyiğit
Investigation of Works Being Thought in Music Lesson Books with Respect to Voice Change Period , ss. 321-350
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İsmail Yelpaze
Üniversite Öğrencilerinin Sığınmacılara Yönelik Tutumları ve Merhamet Seviyeleri Arasındaki İlişki , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Meryem Uçar Rasmussen
Ailelerin Özel Gereksinimli Çocuklarının Mesleki Eğitim ve İstihdamına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mustafa Tüysüz
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Fizik, Kimya ve Biyoloji Disiplinlerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşleri , ss. 130-145
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Emrah Boylu
Suriyeli Mülteci Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretenlerin Yaşadıkları Durumlara İlişkin Görüşleri , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Celal Teyyar Uğurlu
Teachers' Levels of Showing Classroom Management Skills: A Meta-Analysis Study , ss. 71-90
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yusuf İnandı
Women's Career Barriers and Professional Alienation: The Teachers’ Case in Turkey , ss. 133-146
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat İskender
Ergenlerde Savunma Biçimleri ve Sosyal Desteğin Şiddet Eğilimine Etkisi , ss. 245-257
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Nadir Çeliköz
İlkokul Öğretmenlerinin Üst-Bilişsel Okuma Stratejilerini Kullanabilme Düzeyleri , ss. 223-234
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Erkan Tabancalı
İlköğretim Okullarında Kayırmacılık , ss. 162-175
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Vesile Yıldız Demirtaş
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Felsefi Sorgulama Süreçlerinde Oluşturdukları Soruların Düzeyi ve Verdikleri Cevapların Niteliği: Çocuklarla Felsefe Eğitimi , ss. 277-294
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Şaziye Yaman
A Study on the Validity and Reliability of Listening Strategy Inventory Development , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri