Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Examining the Studies Related with Embedded Instruction Provided by the Implementers to the Children with Developmental Disabilities who Received Staff Training

Erken çocukluk döneminde gelişimsel yetersizliği olan çocuklara sunulan eğitimin niteliği çocukların çıktılarıyla yakından ilişkilidir. Araştırma bulguları, kaynaştırma uygulamalarında çocuklara bulundukları ortamın özelliklerine uygun öğretim düzenlemelerinin sunulmasının yararlı olduğunu göstermektedir. Bu düzenlemelerden biri de gömülü öğretimdir. Alanyazında personel eğitimi alan uygulamacıların, gömülü öğretimi başarılı şekilde uygulayarak sınıflarındaki çocukların çıktılarını olumlu yönde etkilediklerini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu makalede personel eğitimi alan uygulamacıların sınıflarındaki gelişimsel yetersizliği olan çocuklara sundukları gömülü öğretimin etkilerini belirleyen çalışmaların “tek-denekli araştırmalar niteliksel ölçüleri” açısından değerlendirilmesi ve kapsamlı bir betimsel analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bulgular, 16 çalışmanın “kabul edilebilirlik” ölçütünü karşıladığını göstermektedir. Bulgular alanyazın çerçevesinde tartışılmış, uygulamacılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Personel eğitimi, gömülü öğretim, tek-denekde niteliksel ölçütler, betimsel analiz

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri