Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Teachers and Parents’ Perception About Learning Difficulties in Mathematics: A Case Study

Bu çalışmada matematik öğrenmede zorluk çeken ilköğretim 4. sınıf öğrencileri için durumun bir açıklaması yapılmıştır. Araştırma bir vaka çalışması olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla, matematikte öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve öğrencilerin matematikte zorluk öğrenmeleriyle ilgili ifadeleri içeren bir kontrol listesi doldurmaları istenmiştir. Bu öğrencilerin aileleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler de yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Kontrol listesi analiz edilirken, öğretmenlerin öğelerin işaretleme sıklığı kontrol edildi. Elde edilen bulgulara göre, ilköğretim öğretmenlerinin matematik öğrenme zorluklarını, algı, öğrenme ve işlemede genel sorunlar olarak tanımladıkları görülmüştür. Öğretmenler ayrıca, bu öğrencilerin ebeveynlerinin ilgisiz olduğunu, öğretmenle iletişiminin zayıf olduğunu ve çocuklarıyla ilgili sorunları görmezden geldiğini belirtmiştir. Ebeveynler ayrıca, çocuklarının matematik gibi konularda dersler, problem çözme, zihin hesaplama ve çarpma tablosu gibi zorluklar yaşadıklarını, ne söylediklerini anlamadıklarını, ezberleyerek öğrenmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Araştırma sonucunda, ilköğretim öğretmenlerinin matematik öğrenme zorluğunun farkında oldukları, ancak öğrencilerin zorluklarının detaylı bir şekilde teşhisinde mücadele ettikleri ve bu öğrencilerin öğrenme sürecinin tasarlanmasında desteğe ihtiyaç duydukları görülmüştür. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının zorluklarını detaylı olarak tanımlayamadıkları ve bu öğrencileri desteklemek için yetersiz oldukları anlaşılmıştır.Keywords
Matematik öğrenme zorluğu, ilkokul 4. sınıf öğrencileri, ilkokul öğretmeni, ebeveyn

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri