Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Conflict Situations between Student Teachers and Mentor Teachers

Öğretmen eğitiminde büyük öneme sahip olan öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yapılan bu çalışmada, öğretmenlik uygulaması sürecinde öğretmen adayları ve uygulama öğretmenleri arasındaki çatışma durumlarını ve bu çatışmaların nedenlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Olgubilim deseninde yapılan çalışmada, veri toplama aracı olarak görüşme formlarından yararlanılmıştır. Yapılan çalışmaya sekiz farklı fakültede ve dört farklı anabilim dalında öğrenim gören 163 öğretmen adayı katılmıştır. Odak grup görüşmeleri yapılarak toplanan verilerin analizinde içerik analizi tercih edilmiştir. İçerik analizi ile verilerin metine dönüştürülmesi, metinlerden kodlara ulaşılması, kodlardan yola çıkarak temaların belirlenmesi şeklinde bir yol izlenmiştir. Elde edilen bulgulara dayalı olarak öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmenleriyle yaşadıkları çatışmalara ilişkin görüşleri; derste yaşanan sorunlar, uygulama öğretmeninin adaya bakış açısı, işleyişe ilişkin sorunlar ve adayı rahatsız edici durumlar temalarında ortaya çıkmıştır. Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmenleriyle yaşadıkları çatışmaların nedenlerine ilişkin görüşleri ise; danışmanlardan kaynaklanan nedenler, uygulama okulundan kaynaklanan nedenler ve uygulama sürecinden kaynaklanan nedenler temalarında belirlenmiştir. Bu temalar altında görüş belirten öğretmen adaylarının ifadelerine dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Öğretmen eğitimi, öğretmenlik uygulaması, uygulama öğretmenleri.

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri