Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sosyal Ağlarda Gizlilik Yönetimi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal ağlarda gizlilik yönetimi seviyelerini ölçmek için Mohamed ve Ahmad (2012) tarafından geliştirilen “Sosyal Ağlarda Gizlilik Yönetimi” ölçeğinin Türkçe’ye uyarlamasını yapmaktır. Ölçeğin orijinal formu altı alt faktörden ve toplam 21 maddeden oluşmaktadır. Uyarlama çalışması iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada toplam 190 üniversite öğrencisinden toplanan verilerle açımlayıcı faktör analizi yapılmış akabinde 254 üniversite öğrencisinden toplanan verilerle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda 19 madde üç faktörden oluşan ölçeğin Türkçe formu elde edilmiştir. Faktörler “algılanan hassasiyet ve tedirginlik”, “ödül” ve “özyeterlik ve yanıt etkililiği” olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin üniversite öğrencilerinin sosyal ağlarda gizlilik yönetimi seviyelerini ölçmede geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.Keywords
gizlilik yönetimi, üniversite öğrencileri, sosyal ağlar

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri