Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Instructional Leadership Behaviors of School Principals in Turkey

Bu araştırmada Türkiye’nin farklı illerinde görev 15 okul müdürünün öğretim liderliği davranışlarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Nitel olarak gerçekleştirilen araştırmada ve olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmaya Karabük, Ankara, Kastamonu ve İstanbul illerinden resmi ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 15 okul müdürü katılmıştır. Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu Hallinger ve Murphy’nin (1985) modeli esas alınarak geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul müdürleri öğretim liderliği davranışlarını bazı alanlarda yeterli, bazı alanlarda yetersiz düzeylerde gösterdikleri anlaşılmaktadır. Okul müdürleri ortak amaçları belirlemede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen ilkeleri esas almaktadırlar ve bunları öğretmenlere iletmektedirler. Öğrenci öğrenmelerini takip ettikleri görülmektedir. Ancak müfredatın geliştirilmesi ya da yönetilmesi konusunda inisiyatif almadıkları, bu kararları öğretmenlere bıraktıkları görülmüştür. Okul müdürlerin en olumlu öğrenme iklimi geliştirmede ciddi çaba sarf ettikleri ve bu alanda oldukça etkili oldukları görülmüştür. Araştırma da okul müdürlerinin öğretim liderliği önünde günlük rutin işler, okul için kaynak oluşturma ve aşırı merkeziyetçi yapının önemli engeller olduğu da tespit edilmiştirKeywords
Okul liderliği, öğretim liderliği, okul yönetimi, PIMRS

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri