Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Investigation of Works Being Thought in Music Lesson Books with Respect to Voice Change Period

Ortaöğretim 7. ve 8. sınıf müzik ders kitaplarında öğretilen eserlerin ses değişimi (mutasyon) dönemi açısından incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmanın modeli doküman incelemesi (analizi) olarak belirlenmiştir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında müzik dersinde öğretilen 9’u 7. sınıf, 27’si 8. sınıf olmak üzere toplam 36 eser; ranj ve tesittura, atlama ilerleyişi, ajilite, hız, nota değeri, artikülasyon hızı ile melismatik özellikler açısından incelenmiştir. Eserlerin bazıları atlama ilerleyişi ve melismatik açılardan uygun görünmesine rağmen bütün değerlendirme kriterleri açısından incelendiğinde hiçbirinin mutasyon dönemi ses özelliklerine uygun olarak belirlenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Müzik eğitiminde hedeflenen kazanımların elde edilmesi açısından öğretilecek olan eserlerin mutasyon dönemi ses özelliklerine göre belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştırKeywords
ses değişimi, mutasyon, müzik eğitimi, müfredat programı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri