Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Evaluation of Elementary School 4th Grade Human Rights, Citizenship and Democracy Course’s Curriculum According To Teachers’ Perspectives: A Qualitative Research

Türk Eğitim Sisteminde İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi ilkokul 4. sınıf düzeyinde haftada iki ders saati olarak okutulmaktadır. Bu araştırmanın amacı, İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programının uygulanması hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel metodoloji bağlamında olgubilimden yararlanılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kastamonu ilinde görev yapan toplam 30 sınıf öğretmeniyle gerçekleştirilen araştırmada veri toplama aracı olarak mülakat kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğretim programını çok soyut buldukları ve öğrenci seviyesinin üzerinde gördükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin öğretim programının günlük hayatla ilişkilendirilecek bir yapıda olmadığını söyledikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin dersin öğrenci seviyesine indirgenerek erken yaşta kesinlikle verilmesinden yana oldukları, dersi demokratik vatandaş yetiştirme özeliği nedeniyle gerekli bir ders olarak gördükleri ve içerik itibariyle sosyal bilgilerin içerisine entegre edilebilecek bir yapıda olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir.Keywords
İlkokul, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, öğretim programı, öğretmenReferences

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri