Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Investigation of Various Variables of Graduate Thesis Towards Teaching Reading and Writing Process in Turkey (2006-2018)

Okuma-yazma becerisi bireyin okul başarısını ve sosyal hayatını etkileyen temel becerilerden biridir. Bu beceri birçok faktörün etkili olduğu karmaşık bir süreç olup, sürecin parçası olan öğrenciler, öğretmenler ve veliler birçok sorunla karşılaşabilmektedir. Yaşanan sorunlar bu alanda araştırma yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu araştırmada okuma-yazma öğrenme sürecine yönelik 2006-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin konuları, yöntemleri, çalışma grupları, veri toplama araçları ile çalışılan konuların eğitim-öğretim sürecinin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı ortaya konmuştur. Tekil tarama modelinin uygulandığı araştırmada 99’u yüksek lisans 15’i doktora tezi olmak üzere toplam 114 tez incelenmiştir. Yüksek lisans tezlerinde en çok ses temelli cümle yönteminde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri; doktora tezlerinde ise ses temelli cümle yönteminin etkililiğini artırmak amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Yüksek lisans tezlerinde yöntem olarak en çok tarama modeli, doktora tezlerinde ise deneysel yöntem; veri toplama aracı olarak yüksek lisans tezlerinde en çok anket, doktora tezlerinde ölçek; çalışma grubu olarak yüksek lisans ve doktora tezlerinde en çok sınıf öğretmenleri yer almıştır. Tezlerde çalışılan konuların eğitim-öğretim sürecinin ihtiyaçlarını yeterince karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim fakülteleri ile il milli eğitim müdürlükleri arasında kurulacak iş birliği ile çalışma konularının belirlenmesi önerilmiştir.Keywords
Okuma, yazma, yüksek lisans tezi, doktora tezi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri