Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Social Studies Education with Cinema Films: A Case Study

ilmler, öğrencilerin gerçek ve hayal edilen dünyayı ve diğerlerinin dünyalarını anlamaları, onların içine girmeleri için yardımcı olabilecek bir araçtır. Aynı zamanda filmler, onların hayatı seyrederek anlamalarını, gördükleri hakkında eleştirel tüketiciler olmalarını, izlediği filmi takdir ve analiz etme becerisi kazanmalarını ve filmin temalarıyla birlikte sosyal konuları keşfetmelerini sağlamaktadır. Diğer yandan filmlerin öğrencilerin günlük hayatlarına çok tanıdık olması sebebiyle ders materyali olarak kullanımı onların öğrenme çevrelerini zenginleştirecek bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda bir ders materyali olarak filmlerin Sosyal Bilgiler dersinde kullanılmasının etkililiğinin tespit edilmesi araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmada özel bir ortaokulda öğrenim gören 7.sınıf öğrencilerinin bir öğretim materyali olarak filmlerin Sosyal Bilgiler dersi İnsan İlişkileri ve İletişim ünitesinin işleniş sürecinde kullanımının öğrenme sürecine etkisi ile ilgili görüşlerini ve film gösterimlerinin ardından uygulanan film analizi çalışma kağıtları aracılığıyla ders içi ve diğer derslerle ilişkili kazanım, beceri ve değerlerinin gerçekleşme durumlarını saptamak amaçlanmıştır.Keywords
Sosyal Bilgiler öğretimi, sinema filmleri, öğretimde filmlerin kullanımı.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri