Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Investigation of High School Students' Perceptions of Guidance Service Through Metaphors

Öğrencilere sunulan hizmetler her geçen gün gelişen ve değişen eğitim öğretim anlayışları ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Öğrencilere sunulan bu hizmetlerden biri de rehberlik hizmetleridir (Halmatov, 2014). Bu araştırmada, 12. sınıf öğrencilerinin rehberlik servisine ilişkin metaforik algılarının saptanması ve bu algıların cinsiyet ve rehberlik servisine başvurma sıklığı değişkenlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmanın problemi “12.sınıf öğrencilerinin rehberlik servisine ilişkin metaforik algıları nasıldır?” şeklinde oluşturulmuştur. Bu araştırmada nitel bir araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Kırşehir’de dört farklı lisede 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında öğrenim gören 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu liseler rastgele örneklem seçimi ile seçilmiş olan liselerdir. Sorunların çözümü açısından rehberlik servisi kategorisine bakıldığında ise; Galaksi, sevgi yuvası, terapi, su, anne-baba, cankurtaran, gündoğumu gibi metaforların üretildiği görülmektedir. Rahatlatıcı olması açısından rehberlik servisi kategorisinde Güneş, huzur odası, ıssız gemi, gökyüzü gibi metaforların üretildiği görülmüştür. Kategoriler rehberlik servisine başvurma sıklığı açısından değerlendirildiğinde ise belirgin farklılıklar göze çarpmamakla birlikte hiç başvurmayan ve dönem içerisinde 1-3 arası başvuran öğrencilerin yoğunlaştığı kategoriler olduğu gözlenmiştir.Keywords
Rehberlik, Lise Öğrencileri, Metafor

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri