Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CLASSDOJO: The Effects of Digital Classroom Management Program on Students-Parents and Teachers

ClassDojo sınıf içi bir iletişim uygulamasıdır. Class Dojo, öğrenci davranışlarının öğretmenleri tarafından etiketlenerek kaydedilmesini ve puanlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca öğretmen, veli ve öğrencilerin bu bilgilere ulaşabilmesini sağlamaktadır. Bu araştırmada Class Dojo uygulamasının eğitim ve öğretim ortamlarında kullanılması ile öğrenci-öğretmen-veli arasındaki iletişim ve etkileşimin etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler, öğretmenler ve veliler Class Dojo uygulamasını 1 dönem boyunca kullanmıştır. Araştırmada öğrencilerden veri toplama aşamasında araştırmacılar tarafından hazırlanan Öğrenciye Yönelik Class Dojo Görüş Anketi, Öğretmene Yönelik Class Dojo Görüş Anketi, Velilere Yönelik Class Dojo Görüş Anketi ve Öğrenciye Yönelik Yarı Yapılandırılmış Class Dojo Görüşme Formu kullanılmıştır. Öğretmenler, araştırma sonunda Class Dojo uygulamasının öğrencilere olumlu davranışlar kazandırmada etkili olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak Class Dojo, ailelerin öğrencilerinin dersleriyle ilgilenme sıklığını artırdığı görülmüştür.Keywords
ClassDojo, öğrenci görüşleri, okul aile işbirliği, veli kontrolü, öğrenci başarısı

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri