Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


World-known Preschool Education Models from the Perspectives of Pre-service Preschool Teachers

Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim modelleri dersinde edindikleri deneyimlerini kendi eğitim anlayışlarına nasıl yansıttıklarını tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma deseni olan olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalında eğitim alan 3. ve 4.sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 40 öğrenci katılmıştır. Konunun derinlemesine incelenmesini sağlamak için farklı ölçütler çerçevesinde 14 öğretmen adayı ile odak grup çalışması yapılmıştır. Araştırmada veriler öğretmen adaylarından yazılı dökümanlar ve görüşme kayıtları ile toplanmıştır. Verilerin analizi için fenomenolojik analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda; öğretmen adaylarının en çok Regio Emilia, Waldorf yaklaşımına dayalı görüşler bildirdikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının modellere dayalı değerlendirmelerinde çocuk merkezli anlayışı temel aldıkları görülmüştür. Bu çerçevede şu başlıklar altında yanıtlar verdikleri görülmüştür: eğitimde çevrenin olanaklarından yararlanma, yaratıcı ifadelere imkân veren etkinlikler yapma, çocukların sosyal etkileşimlerini sağlama, yaparak yaşayarak öğrenme imkanları oluşturma, çocukların özgür seçimine dayalı ortamlar hazırlama, öğretmenin kendini geliştirmesine açık olma, çocuğun gelişimine destek olma.Keywords
okul öncesi eğitim modelleri, öğretmen adayları, Öğretmen eğitimi

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri