Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


The Prediction of the History of Revolution and Kemalism Course Success on LGS Success

Bu araştırma, öğrencilerin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders başarısının LGS başarılarını ne düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemiyle yürütülen bu araştırma, Kütahya il milli eğitim müdürlüğüne bağlı devlet okullarından 4 ortaokul ve bu okullardaki 12 şubede öğrenim görmüş toplam 433 öğrenciye ait veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verilerini, 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi güz ve bahar dönemi yazılı sınav başarıları ile aynı dersin LGS başarı puanları oluşturmaktadır. Verilerin analizinde öncelikle ilişkisel (korelasyonel) analiz uygulanmış daha sonra regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucu, öğrencilerin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi güz ve bahar dönemi birinci ve ikinci yazılı başarı Puanları ile LGS başarıları arasında .54 ile .72 arasında değişen pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ulaşılan diğer sonuca göre güz dönemi birinci ve ikinci yazılı başarı puanları birlikte LGS başarı puanının %48'sini anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Araştırma sonuçlarından hareketle tartışma ve önerilerde bulunulmuşturKeywords
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Ders Başarısı, LGS BaşarısıReferences

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri