Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A Qualitative Study for The Evaluation of The 1-4. Classes’ Mathematics Curriculum Content in Terms of Spiral Program Approach

Bu araştırmanın temel amacı; ilkokul matematik dersi öğretim programının içeriğinin sarmallık yaklaşımı açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırmayla, ilkokullarda uygulamaya konulan yeni matematik öğretim programının içeriğinin sarmallık yaklaşımı açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi yapılarak bu alandaki boşluğun doldurulması ve yapılacak çalışmalara katkı sunması amaçlanmıştır. Çünkü alan yazın incelendiğinde özellikle ilköğretim matematik öğretim programının içerik düzenleme yaklaşımları açısından değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. İlkokul düzeyinde (1., 2., 3. ve 4. Sınıf) matematik programının değerlendirilmesi ise daha spesifik sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. Çalışmanın öğretmen görüşleri üzerinden gerçek öğretim ortamında yapılması ise çalışmanın geçerliğine katkıda bulunacaktır. Araştırma, tarama modelinde ve nitel bir çalışmadır. İlkokul matematik dersi öğretim programı içeriğinin sarmallık özelliği açısından irdelemesi, bilginin “yeri geldikçe tekrar edilebilirlik”, “giderek genişleme”, “yeni öğrenmelerin ön öğrenmelerle ilişkilendirilmesi” ilkeleri açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmede öğretim programının öğrenme alanları, bu öğrenme alanlarında yer alan konular ile kazanımlarda yer alan kavramlar ilişkisinin üzerinde durulmuştur.Keywords
Öğretim programı, matematik, içerik, sarmallık

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri