Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Problems Encountered In The Use Of Smart Boards In Turkish Language Teaching (Sampling Of Turkey)

Eğitim teknolojilerinin eğitim ve öğretime sunduğu en büyük imkanlardan biri olan akıllı tahtalar, ülkemizde teknolojideki diğer gelişmelere bağlı olarak kullanımı eğitimin her kademesinde, özellikle de ortaokullarda hızlı bir biçimde yaygınlaşmıştır. Alan yazın incelendiğinde akıllı tahtalarla ilgili öğretmen ve öğrencilerin tutumu ve akıllı tahtaların akademik başarı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fakat akıllı tahtalarla ilgili yaşanan sorunların tespitine yönelik çalışmaları yetersiz olduğu görülmektedir. Yapılan bu araştırmayla akıllı tahtaların en önemli uygulayıcısı olan Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersinde karşılaştıkları eğitim ve öğretime faaliyetlerine ve akıllı tahtaların donanım, teknik, yazılım ve ders içerikleriyle ilgili karşılaştığı problemleri tespit etmek amaçlanmıştır. Türkçe öğretiminde akıllı tahta kullanımına yönelik karşılaşılan sorunları Türkçe öğretiminde akıllı tahta kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 2018/2019 eğitim öğretim yılında Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Trabzon, Erzurum ve Antalya’da görev yapan toplam 670 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinden hareketle Türkçe öğretiminde akıllı tahta uygulamalarında karşılaşılan eğitim-öğretim faaliyetlerine ve teknik-yazılıma yönelik sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir.Keywords
Akıllı tahta uygulamaları, Türkçe öğretimi, Türkçe öğretimi, karşılaşılan sorunlar.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri