Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Causal Effect of Spiritual Leadership on Organizational Health in Educational Organizations

Ruhsal liderlik, işyeri ya da toplum açısından insanlığın aşkın ve metafiziksel doğasını ele alan son liderlik modelleri arasındadır. Örgütsel sağlık ise kurumun etkin işleyişine, problemlerle başa çıkmasına ve kurum içi değişiklikleri uygun şekilde yönetmesine vurgu yapan bir olgudur. Her iki olgunun da okullarda liderler ve öğretmenler tarafından eşgüdümlenmesi çalışanlar ve kurum için daha iyi sonuçlar doğurabilir. Bu bağlamda, bu çalışma öğretmen algılarına göre ruhsal liderlik ile örgütsel sağlık arasındaki nedensel ilişkiyi incelemek üzere kurgulanmıştır. Bu nicel çalışmaya katılanların sayısı uygun örnekleme göre seçilen 298 öğretmendir. Çalışmada veriler ruhsal liderlik ve örgütsel sağlık ile ilgili ölçekler yoluyla toplanmıştır. Yapılar arasındaki ilişki AMOS üzerinden Yapısal Eşitlik Modellemesi ile test edilmiştir. Sonuçlar, ruhsal liderliğin örgütsel sağlık üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir.Keywords
Ruhsal Liderlik, Örgütsel Sağlık, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Okullar, Öğretmenler

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri