Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Evaluation of Principal’s Appointments Criterions with Leadership Approaches

Bu araştırmanın amacı Türkiye'de yönetici atamalarında dikkate alınan ölçütlerle liderlik yaklaşımlarında liderde bulunması beklenen özelliklerin bir karşılaştırmasını yapmaktır. Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından oluşturulan ölçek yardımıyla Sakarya/Türkiye de ilkokul ortaokul ve lisede görevli 109 yönetici ve 541 öğretmenden elde edilen veriler kullanılmıştır.Keywords
Okul Müdürü, Liderlik yaklaşımları, Yönetici atama ölçütleri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri