Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Effectiveness of Video Prompting in Small Groups Teaching of Leisure Time Skills to Individuals with Intellectual Disabilities

Bu araştırmanın amacı, zihinsel yetersizliği olan bireylere serbest zaman becerilerinin küçük grupla öğretiminde video ipucunun etkililiğini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda el işi kategorisi içinde yer alan bileklik, anahtarlık ve kitap ayracı yapma becerileri zihinsel yetersizliği olan üç bireye hazırlanan video ipucuyla öğretilmiştir. Araştırmaya hafif düzey zihinsel yetersizliği olan 18 yaşlarında üç birey katılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkenleri bileklik yapma, anahtarlık yapma ve kitap ayracı yapma düzeyleridir. Araştırmanın bağımsız değişkeni ise video ipucuyla öğretimdir. Araştırmada tek denekli araştırma yöntemlerinden davranışlar arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin bileklik yapma, anahtarlık yapma ve kitap ayracı yapma becerilerinin kazandırılmasında video ipucuyla öğretimin kullanımıyla ilgili aile görüşleri de incelenmiştir. Bu araştırmanın bulguları, video ipucuyla öğretimin serbest zaman becerilerinin küçük grupla öğretiminde etkili olduğunu ve öğretim bittikten sonra kazandıkları becerileri koruduklarını, farklı ortam ve kişilere genelleyebildiklerini göstermiştir. Araştırmanın sosyal geçerlik bulguları, video ipucu ile öğretimi yapılan serbest zaman becerilerine yönelik ailelerin görüşlerinin olumlu olduğunu göstermiştir.Keywords
Zihinsel yetersizlik, video ipucu, serbest zaman becerileri, küçük grup öğretimi, serbest zaman etkinlikleri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri