Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


An Original Dynamic Questioning System: DinaSoruS

Bilgisayar ve İnternet erişiminin yaygınlaşmasıyla, bilgisayar tabanlı değerlendirme sistemleri eğitimde daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarda öğrencilerin kişisel becerilerine özel testler hazırlanmasını hedefleyen uyarlanabilir test sistemleri ve aynı soru kalıbından farklı sorular üretebilmeyi hedefleyen dinamik soru üretme sistemleri öne çıkmaktadır. Bu çalışmada kendine özgü bir soru hazırlama diline sahip ve aynı soru tipinden dinamik olarak farklı sorular üretme kapasitesine sahip prototip bir dinamik soru üretme sistemi (DinaSoruS) geliştirilmiştir. Dinamik bir değerlendirme sisteminin etkinliğini belirleyen en temel unsurun aynı soru kalıbından farklı sorular üretebilme kapasitesi olduğu söylenebilir. Mevcut dinamik soru üreten sistemler incelendiğinde, büyük bir kısmının soru metninde kısıtlı ölçüde dinamik değişiklikler yapabildiği görülmektedir. DinaSoruS sistemi aynı soru kalıbındaki matematik soru metinlerinde büyük değişiklikler yapabilecek bir soru hazırlama dili temel alınarak tasarlanmıştır. Sistem tanımlı değişkenler ve fonksiyonlar yardımıyla soru metinlerdeki birçok unsuru (değer, resim, fonksiyon, grafik vesaire) dinamik olarak değiştirerek faklı sorular üretebilecek kapasitedir. Ayrıca sistem dinamik olarak matematiksel önermeler şeklinde birbirinden bağımsız olarak girilen soruları birleştirerek çoktan seçmeli veya doğru yanlış soru tipinde sorular hazırlayabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 5. Sınıf matematik kazanım testlerinden biri sisteme uyarlanarak dinamik olarak iki farklı test üretilmiş ve sistemin etkinliği okullarda test edilmiştir. DinaSoruS sisteminin etkin ve doğru bir şekilde çalıştığını teyit eden uygulama çalışmasının bulguları sunulmuş ve DinaSoruS sisteminin ölçme ve değerlendirmeye sunacağı olası katkılar tartışılmıştır.Keywords
Matematik Eğitimi •Online değerlendirme •dinamik soru üretme •matematik test soruları

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri