Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


An Analysis of the Cognitive Structures of Visual Arts Preservice Teachers related to Primary and Secondary Colors through Concept Map

Bu çalışma, görsel sanatlar öğretmen adaylarının ana ve ara renklere yönelik bilişsel yapılarının kavram haritası oluşturularak incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışma nitel veriler ile yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 171 görsel sanatlar öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Görsel sanatlar öğretmen adaylarının ana ve ara renklere yönelik bilişsel yapıları kavram haritası çizilerek elde edilmiştir. Buna göre renklerin belirgin niteliği rengi olan çeşitli nesneleri ve farklı renklerin birbirinden farklı duyguları ifade ettiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada kırmızı diğer bütün ana ve ara renkler ile en fazla ilişki içerisinde bulunan renk olduğu, Sıcak renkler kendi aralarında; soğuk renkler ise kendi aralarında daha fazla ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm renkler için kullanılan ortak kavramın mutluluk olduğu ortaya çıkmıştır.Keywords
Öğretmen Adayları, Kelime İlişkilendirme Testi, ana renk ara renk.

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri