Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Opinions and Suggestions of Graduate Students about Postgraduate Education

Bu araştırmanın amacı, lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerin lisansüstü eğitim ile ilgili görüş ve önerilerini belirlemektir. Lisansüstü öğrencilerinin görüş ve önerilerinin belirlendiği bu araştırmada, nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. 2017-2018 öğretim yılı Bahar döneminde Dicle Üniversitesinde eğitim bilimleri ve alan eğitimi programlarında lisansüstü eğitime devam eden öğrenciler araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubunda tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden 33 öğrenci yer almıştır. Lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerin konu ile ilgili görüş ve önerilerini belirlemek için görüşme yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sürecinde içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin lisansüstü eğitim yapmalarında mesleki gelişim isteği, alanında kariyer yapma isteği, araştırma yapma isteği, sürekli öğrenme isteği, lisans eğitimiyle yetinmeme ve yaşam boyu öğrenme gibi belirleyici nedenlerin olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin lisansüstü eğitimde yaşadığı güçlüklerle ilgili olarak başka kurumda çalışma ve zamanın en çok karşılaşılan güçlük olduğu saptanmıştır. Nitelikli bir lisansüstü eğitim için uygulamaya yönelik dersler, izin probleminin çözümü ve zengin kütüphane gibi öneriler öğrenciler tarafından belirtilmiştir.Keywords
Lisansüstü eğitim, görüşme, lisansüstü eğitimde güçlükler.

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri