Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Investigation of Creative Story Writing Skill Levels of Primary School 4th Grade Students

Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf Türkçe derslerinde yaratıcı hikâye yazma becerisinin yer bulma durumunu araştırmaktır. Araştırmada öncelikle, ilkokul dördüncü sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan yaratıcı hikâye yazma kazanımları ve ilkokul dördüncü sınıf Türkçe ders kitabında yaratıcı hikâye yazma becerisinin gelişimine katkı sağlayan etkinlikler taranmıştır. Daha sonra, ilkokul dördüncü sınıfta görev almış sınıf öğretmenlerinin yaratıcı hikâye yazma becerisine ilişkin ön bilgileri tespit edilmiştir. Ayrıca, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yaratıcı hikâye yazma becerileri düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma nitel model ile tasarlanmış olup bir durum çalışmasıdır. Veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş; elde edilen verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada Türkçe öğretim programında yaratıcı hikâye yazma kazanımın yer almadığı, Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerin içerik olarak yetersiz olduğu, öğretmenlerin yaratıcı hikâye yazma becerisini geliştirmede kitaba ve programa bağlı kaldığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaratıcı hikâye yazma yazmada başarısız oldukları görülmüştür.Keywords
Yaratıcılık, yaratıcı yazma, yaratıcı hikâye yazma becerisi

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri