Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Effect of Art Criticism Activities on The Creativity And Motivation of Secondary School Students

Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin sanat eleştirisi etkinlikleri kapsamında eleştirel düşünme becerilerinin yaratıcılık düzeylerine ve motivasyonlarına etkisinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubu Erzincan ili merkezindeki bir Ortaokulda 6. Sınıf seviyesindeki 40 (13 erkek/ 27 kız) öğrenciden oluşmuştur. Öğrenciler basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiştir. Bu araştırmada yöntem olarak karma desenden faydalanılarak nitel, nicel çözümleme yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Resim Değerlendirme Formu” ve “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Çalışmanın nicel bulgularına göre; Öğrencilerin eleştirel düşünme boyutunda yaratıcı yorumlamalarının orta düzeyde olduğu, cinsiyete göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Çalışmanın nitel verilerine göre çalışmanın öğrencilerin motivasyonlarını olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Sanat eleştrisi, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık, Motivasyon

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri