Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


An Exercise Regarding Values Education with An Authentic Learning Approach

Değer eğitiminde otantik öğrenme yaklaşımının ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmış bir durum, öğrencilerin değer kazanmalarına katkıda bulunabilmektedir. Bu çalışmada ailenin değer kazanımına katkısı ele alınmıştır. Nitel bir çalışmadır. Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 1. Sınıf öğrencileri ve annelerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. 45 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Çalışmada, öğrenciler annelerinden kendilerine bir kazak örmelerini istemişlerdir. Öğrenciler, anneleriyle aralarında geçen diyalogları ve daha sonra yaşadıklarını not etmişlerdir. Belirlenen tarihte annelerinin ördüğü kıyafetleri (kazak, kaşkol, şapka ve eldiven) giyerek okula gelmişlerdir. Kıyafetin kendisi, annelerinin verdiği emek, giyerken hissettikleri konularında sınıfta tartışmışlardır. Ardından, 35 öğrenci, kıyafetlerinin örülme süresinde ve bittikten sonra giydiklerinde neler hissettiklerini ve düşündüklerini yazılı olarak ifade etmişlerdir. Öğrencilerin yazıları içerik analizi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda, duygu ve düşüncelerinin üzerinde yoğunlaştığı kavramların herbirinin birer “değer” olduğu bulgulanmıştır. Bu değerler, sevgi, aidiyet, emek ve sorumluluk olarak kategorize edilmiştir. Öğrenciler, anneleri tarafından örülen kıyafeti bir ekonomik meta olarak değil, bir “değer nesnesi” olarak kabul etmişlerdir. Süreç içinde yaşadıklarını ise, bu değerin farkedilmesi ve kazanılması şeklinde ifade etmişlerdir.Keywords
Değer eğitimi, Otantik öğrenme

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri