Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Investigation of the Relationship Between Emotion Management Skills and Decision-Making Styles with the Canonical Correlation Method

Bu araştırmanın amacı duygu yönetimi becerileri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırmaya Sakarya Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde okuyan 339 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Duygu Yönetimi Becerileri ve Karar Verme Stilleri Ölçekleri uygulanmıştır. Duygu Yönetimi Becerileri ile Karar Verme Stilleri arasındaki ilişki kanonik korelasyon yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre duygu yönetim becerileri ile karar verme stilleri arasındaki paylaşılan toplam korelasyon katsıyı % 23 civarındadır. Duygu yönetim becerileri ve karar verme stilleri alt boyutlarından bağımlı karar verme ve kaçınmacı karar verme stilleri arasında negatif yönde korelasyon olduğu gözlemlenirken rasyonel karar karar verme, anlık karar verme ve sezgisel karar verme stilleri arasında pozitif yönde korelasyon olduğu gözlemlenmiştir.Keywords
Duygu Yönetimi, Karar Verme Stilleri, kanonik korelasyon

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri