Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Relationship of Learning Approaches, Opinions about Mathematical Proof and Metacognitive Awareness

Bu araştırmanın amacı, göreve başlayacak matematik öğretmen adaylarının eğitim süreci içeresindeki öğrenme yaklaşımlarını, matematiksel kanıt yapmaya yönelik görüşlerini ve bu süreç içerisindeki biliş ötesi farkındalıklarını saptamak ve bu üç değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma son sınıfta okumakta olan 50 ilköğretim matematik öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, matematiksel kanıt yapmaya yönelik görüşleri ve biliş ötesi farkındalıkları birer anket aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda matematik öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının orta seviyede, matematiksel kanıt yapmaya yönelik görüşleri ve biliş ötesi farkındalıklarının yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Matematiksel kanıt yapmaya yönelik görüşleri ve biliş ötesi farkındalıkları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki, matematiksel kanıt yapmaya yönelik görüşleri ve biliş ötesi farkındalıkları ile öğrenme yaklaşımları arasında ters yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.Keywords
matematik öğretmen adayı, öğrenme yaklaşımı, biliş ötesi farkındalık, matematiksel kanıt

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri