Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Social media craving and the amount of self-disclosure: The mediating role of the dark triad

Amaç: Bu araştırmada sosyal medya aşerme ile kendini açma miktarı arasındaki ilişkide karanlık üçlünün (narsisizm, makyavelizm ve psikopati) aracılık rolü incelenmiştir. Yöntem: Bu araştırma en az bir yıldır sosyal medya kullanan ve an az bir adet sosyal medya hesabı olan 296 (178 kadın ve 118 erkek) üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak Sosyal Medya Aşerme Ölçeği, Kendini Açma Ölçeği, Kısaltılmış Karanlık Üçlü Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Aracılık analizi Process programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Process programında dördüncü model kullanmıştır. Bulgular: Sosyal medya aşerme ile kendini açma miktarı arasındaki ilişkide narsisizm ve makyavelizm kısmi bir aracılık etkisine sahiptir. Ancak sosyal medya aşerme ile kendini açma miktarı arasındaki ilişkide psikopati anlamlı düzeyde bir aracılık etkisine sahip değildir. Sonuç: Sosyal medya aşerme ile kendini açma miktarı arasındaki ilişki narsisizm ve makyavelizm aracılığıyla açıklanabilir. Ancak bu ilişki psikopati aracılığıyla açıklanmayabilir.Keywords
Sosyal medya aşerme, kendini açma, karanlık üçlü, narsisizm, makyavelizm, psikopati

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri