Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


University Rectors’ Administrative Skills

Öz Bu çalışmanın amacı akademik birim yöneticileri görüşlerine göre üniversite rektörlerinin yönetsel becerilerini belirlemektir. Araştırma nitel fenomenolojik araştırma deseniyle kurgulanmıştır. Veriler görüşme tekniğiyle toplanmış ve bu kapsamda 20 akademik birimin yöneticisiyle yüz yüze görüşülmüştür. Katılımcıların maksimum çeşitlilik metoduyla belirlenmiştir. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları rektörlerin genelde zayıf yönetsel becerilere sahip olduklarını göstermektedir ve rektörlerin sıklıkla otokratik yönetim tarzını benimsediklerini, akademik kurulları etkili bir şekilde çalıştırmadıkları ve üniversitelerinde olumlu bir örgütsel iklim oluşturamadıklarını ve üniversitelerini üçüncü nesil kurum haline dönüştürme konusunda başarılı olamadıklarını göstermektedir. Bu sonuçlardan hareketle üniversite rektörler atanmak için yasal yeterliklerin yanı sıra onların yönetsel deneyimleri, nitelik ve özelliklerine bakılması gerektiği önerilmektedir.Keywords
Yönetsel beceriler, yüksek öğretim yönetimi, üniversite, rektörler

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri