Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Analysis of the Critical Reading and Comprehension Skills of Gifted and Normally Developed Students

Bu araştırmanın amacı olağan gelişim gösteren ve özel yetenekli öğrencilerin eleştirel okuma, okuduğunu anlama becerilerini çeşitli değişkenler doğrultusunda incelemektir. Araştırma İstanbul’da bulunan tüm bilim ve sanat merkezleri arasından rasgele seçilen iki bilim ve sanat merkezinde eğitim görmekte olan 83 beşinci sınıf özel yetenekli öğrenci ile normal okullarda eğitim görmekte olan 324 olağan gelişim gösteren 5. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Ünal (2006) tarafından geliştirilen “Eleştirel Okuma Ölçeği”, araştırmacının hazırladığı “Kişisel Bilgi Formu”, “Okuduğunu Anlama Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS20 paket programı ile analiz edilmiştir.Keywords
özel yetenek, olağan gelişim, okuma, eleştirel okuma

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri