Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A Utilization Focused Evaluation of the Preparatory School of an ELT Program

Dil öğrenim programlarını değerlendirmek için sayısız girişime rağmen, önceki değerlendirmenin etkililiğini yeniden değerlendiren boylamsal çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki bir devlet üniversitesindeki bir ELT Bölümü'nde, Pattonun Kullanım Odaklı Değerlendirmesinin prensiplerine dayalı olarak hazırlık okulu program değerlendirmesini (özellikle okuma, dilbilgisi ve dinleme kurslarına odaklanarak) incelemektir. Bu çalışma için tanımlayıcı bir karma yöntem araştırma deseni kullanılmıştır. Veriler, daha sonraki iki yılda açık uçlu anket, bireysel görüşmeler, nominal grup tekniği ile toplanmıştır. Katılımcı sayısı toplam 38'dir (birinci yıl, n = 19; ikinci yıl, n = 19). İlk değerlendirmenin sonuçları ilgili tüm taraflara (ör. Öğrenciler, eğitmenler, politika yapıcılar ve bölüm başkanı) dağıtıldı. Böylece, ikinci değerlendirme, ilk programın değerlendirilmesinde ve yeni programın ayrıntılı analizinin yapılmasında hizmet etmiştir. Sonuçlar, tüm değişikliklerin, özellikle yeni gelenler tarafından, hemen hemen tüm katılımcılar tarafından iyi bir şekilde kabul edildiğini ve önceki programın yeniden değerlendirilmesinin etkinliğini vurguladığını gösterdi.Keywords
İngiliz Dili Eğitimi, müfredat değerlendirmesi, hazırlık okulu, kullanım odaklı değerlendirme

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri