Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


An Examination of Oppositional Student Behavior against School Norms in the Context of Erving Goffman’s Theory of Stigma

Bu çalışmanın temel amacı okul normlarına göre “normal” kabul edilmeyen ve “sapma” olarak nitelenen öğrenci davranışlarını Erving Goffman’ın damgalanma teorisi çerçevesinde incelemektir. Çalışmanın odağını, okulda istenen nitelikte ve makul kabul edilen davranış örüntülerinin dışında sapmış davranış sergileyen ve hem öğretmenler hem de akranlarınca itibarsızlaştırılmış benlik ve kimlik damgasına sahip bireyin bu davranışları vurulan damga ile devam ettirip ettirmeme eğilimini ortaya koymak oluşturmaktadır. Araştırma, nitel çalışmaya uygun olarak tasarlanmış ve durum çalışması deseninde yapılandırılmıştır ve aykırı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’un periferisinde kent yoksullarının en çok tutunduğu yerleşim yerlerinden olan Sultangazi ilçesinde akademik başarısı çok düşük öğrencilerin öğrenim gördüğü bir meslek lisesinde on birinci sınıfa devam eden bir öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcı öğrenciye hem fiziksel görünümü hem de davranışlarından dolayı akranları ve öğretmenleri tarafından çeşitli damgalar vurulmuştur. Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılında üç aşamada toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencinin, kendisine davranışlarından dolayı vurulan mafya damgasını içselleştirerek bu etiketin içeriğini dolduracak davranış örüntülerini daha sıklıkla gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Farklı bir anlatımla, öğrenciye vurulan damga bir tür kendini gerçekleştiren kehanete dönüşmüş durumdadır.Keywords
Goffman, Damga, Okul Normu, Stigma, Sapma

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri