Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Comparison of preschool education system in Turkey with the UN's Five Permanent Member States

Bu araştırmada; BM beş daimi üye ülkesi ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Fransa’daki okul öncesi eğitim sistemleriyle, Türkiye’deki okul öncesi eğitim sistemi çeşitli açılardan karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Araştırmada yöntem olarak nitel analiz yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde ulaşılan veriler karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında çoğunlukla kullanılan yatay yaklaşım anlayışı çerçevesinde ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Araştırma çerçevesinde ele alınan altı ülkenin konuyla ilgili ulaşılabilen web sayfaları, kitap, dergi, bilimsel makale ve tezleri incelenmiş ve taranmıştır.Keywords
BM, Okul Öncesi Eğitim Sistemi, Karşılaştırmalı Eğitim

References

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri