Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Examination of Postgraduate Dissertations Regarding Using Computer Software in Mathematics Teaching

Bilgisayar yazılımlarının matematik öğretiminde yer alan soyut konuların somutlaştırılmasında ve anlamlandırılmasında önemli bir araç olduğu söylenebilir. Matematik öğretiminde bilgisayar yazılımlarını kullanan birçok çalışma bulunmaktadır ve bu çalışmaların sonuçları farklı boyutlarda ele alınabilmektedir. Matematik öğretiminde bilgisayar yazılımı kullanmaya yönelik yapılan çalışmaların bütüncül bir şekilde incelenerek sentezlenmesi, bu kapsamda yapılan çalışmalara yol göstermesi bakımından önemli görülmektedir. Matematik eğitiminde bilgisayar yazılımı kullanmaya yönelik yapılan çalışmaların önemli bir bölümünü lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu bağlamda yapılan lisansüstü tezlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin hem matematik eğitimi alanına hem de bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanına katkılar sağlayabilecektir. Bu doğrultuda, bu araştırmanın amacı, matematik öğretiminde bilgisayar yazılımı kullanmaya yönelik lisansüstü tezlerin çeşitli açılardan incelenerek, sonuçlarının sentezlenmesi olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, araştırma kapsamına alınan lisansüstü tezler, yöntem kapsamında katılımcılar, örnekleme yöntemi, veri toplama araçları, verilerin analizi boyutları açısından incelenmiştir. Bununla birlikte, araştırma kapsamına alınan lisansüstü tezlerin yapıldığı yıl, üniversite ve bölüm açısından dağılımı incelenmiştir. Ayrıca, araştırma kapsamına alınan lisansüstü tezlerde yer verilen matematik alanı ve konuları ile kullanılan bilgisayar yazılımlarının dağılımı da belirlenmiştir. Son olarak, araştırma kapsamına alınan lisansüstü tezlerin sonuçları doğrultusunda, matematik öğretiminde bilgisayar yazılımı kullanmanın çeşitli boyutlarda etkileri incelenerek sentezlenmiştir.Keywords
Matematik öğretimi, bilgisayar yazılımı, lisansüstü tezler, meta-sentez

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri