Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ecological or Economic Determining the Reasons of Certain Environmentally Friendly Behaviors which are Economically Beneficial

Bu araştırmanın amacı Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bazı ekonomik yarar içeren çevre dostu davranışların yapılma nedenlerinin belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırmaya uygun olarak durum çalışması modeli kullanılmıştır. Örneklem seçiminde ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Öğrencilerin çevreye yönelik ders almış olmaları ve ilgili konuda yorum yapabilecek öğrenim seviyesine ulaşmış olmaları ölçüt olarak kullanılmıştır. Araştırma 120 Fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı öğrencisi ile gönüllü olarak yürütülmüştür. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.Veri analizi için içerik analizi ve yüzde ve frekans değeri kullanılmıştır. Çalışma sonunda verilen çevre dostu davranışları yaptığını ifade eden öğretmen adaylarının yapmadığını ifade edenlere göre daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum her sınıf seviyesinde de geçerlidir. Öğretmen adaylarının ekonomik yarar içeren çevre dostu davranışları yapma nedenleri en fazla ekonomik amaç teması altında toplanmıştır.Keywords
Çevre dostu davranışlar, ekonomik yarar içeren davranışlar, öğretmen adayı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri