Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Teaching Contemporary Turkish Short Story: Learning Activities for “The Man with White Coat” as an Exemplification

2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nda tür odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir. Programda 12. sınıfa ait hikâye başlıklı 2. ünite, 1960 sonrası Türk öykücülüğüne ve küçürek (minimal) öykü türüne ayrılmıştır. Bu bağlamda Türk dili ve edebiyatı dersinde çağdaş Türk öyküsünün öğretimi, üzerine düşünülmesi gereken alanlardan biridir. 1960 sonrası Türk öykücülüğünde Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” adlı öykü kitabının yeri oldukça önemlidir. İlk kez 1975 yılında yayımlanan bu kitap sekiz öyküden oluşur. Bu öykülerden biri de “Beyaz Mantolu Adam” başlığını taşır. Bu çalışmada, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın sunduğu metin ve tür odaklı edebiyat öğretimi yaklaşımına uygun etkinliklerin nasıl olması gerektiği probleminden yola çıkılmıştır. Bu doğrultuda 1960 sonrası Türk öykücülüğünün örneklerinden olan “Beyaz Mantolu Adam”ı merkeze alarak 12. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersine yönelik etkinlikler önerisi hazırlamak amaçlanmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Uygulanan tarama modelinde çağdaş Türk öyküsü, Oğuz Atay, “Beyaz Mantolu Adam” başlıklı öykü, aynı başlığı taşıyan kısa film ve yağlıboya tablo ile 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’yla ilgili bilgilere alanyazın taraması ile ulaşılmıştır. Toplanan veriler incelenmiş, yorumlanmış ve çalışmanın amacı doğrultusunda etkinlik önerileri sunulmuşturKeywords
Çağdaş Türk öyküsü, edebiyat öğretimi, Oğuz Atay, “Beyaz Mantolu Adam”

References

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri