Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Examining the Studies Related with Embedded Instruction Provided by the Implementers to the Children with Developmental Disabilities who Received Staff Training
(Examining the Studies Related with Embedded Instruction Provided by the Implementers to the Children with Developmental Disabilities who Received Staff Training )

Author : Özgül Aldemir Fırat   - Yasemin Ergenekon  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 63-87
201    363


Summary

Erken çocukluk döneminde gelişimsel yetersizliği olan çocuklara sunulan eğitimin niteliği çocukların çıktılarıyla yakından ilişkilidir. Araştırma bulguları, kaynaştırma uygulamalarında çocuklara bulundukları ortamın özelliklerine uygun öğretim düzenlemelerinin sunulmasının yararlı olduğunu göstermektedir. Bu düzenlemelerden biri de gömülü öğretimdir. Alanyazında personel eğitimi alan uygulamacıların, gömülü öğretimi başarılı şekilde uygulayarak sınıflarındaki çocukların çıktılarını olumlu yönde etkilediklerini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu makalede personel eğitimi alan uygulamacıların sınıflarındaki gelişimsel yetersizliği olan çocuklara sundukları gömülü öğretimin etkilerini belirleyen çalışmaların “tek-denekli araştırmalar niteliksel ölçüleri” açısından değerlendirilmesi ve kapsamlı bir betimsel analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bulgular, 16 çalışmanın “kabul edilebilirlik” ölçütünü karşıladığını göstermektedir. Bulgular alanyazın çerçevesinde tartışılmış, uygulamacılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Personel eğitimi, gömülü öğretim, tek-denekde niteliksel ölçütler, betimsel analiz

Abstract

The quality of the education provided to the children with developmental disabilities closely related with the children’s outcomes in the early childhood years. The findings of the research studies reveal that providing teaching procedures appropriate to the settings where children live have benefits. One of these procedures is embedded instruction. In the literature, it can be seen that there are studies showing that implementers who received staff training could implement embedded instruction successfully and affect the outcomes of their students’ positively. In this manuscript, it was aimed to evaluate the studies which examined the effects of embedded instruction provided to children with developmental disabilities by the implementers who received staff training according to “the qualitative criteria of single-subject research studies” and also to make a comprehensive descriptive analysis. Results showed that 16 studies met the criteria of “acceptance”. The results were discussed within the literature framework and some suggestions were presented for the future implementers and researchers.Keywords
Staff training, embedded instruction, qualitative criteria in single-subject research, descriptive analysis

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri