Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Investigation of Works Being Thought in Music Lesson Books with Respect to Voice Change Period
(Investigation of Works Being Thought in Music Lesson Books with Respect to Voice Change Period )

Author : Satı Doğanyiğit   - Nilay Özaydın  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 321-350
264    499


Summary

Ortaöğretim 7. ve 8. sınıf müzik ders kitaplarında öğretilen eserlerin ses değişimi (mutasyon) dönemi açısından incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmanın modeli doküman incelemesi (analizi) olarak belirlenmiştir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında müzik dersinde öğretilen 9’u 7. sınıf, 27’si 8. sınıf olmak üzere toplam 36 eser; ranj ve tesittura, atlama ilerleyişi, ajilite, hız, nota değeri, artikülasyon hızı ile melismatik özellikler açısından incelenmiştir. Eserlerin bazıları atlama ilerleyişi ve melismatik açılardan uygun görünmesine rağmen bütün değerlendirme kriterleri açısından incelendiğinde hiçbirinin mutasyon dönemi ses özelliklerine uygun olarak belirlenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Müzik eğitiminde hedeflenen kazanımların elde edilmesi açısından öğretilecek olan eserlerin mutasyon dönemi ses özelliklerine göre belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştırKeywords
ses değişimi, mutasyon, müzik eğitimi, müfredat programı

Abstract

The model of this study which is conducted with the aim to investigate the works that are thought in music lesson books of 7th and 8th classes in junior high schools with respect to voice change (mutation) period, has been specified as document review (analysis). Total 36 works being thought at the music lessons during 2016-2017 academic year, 9 of which are thought in 7th class and 27 of which are thought in 8th class, have been analyzed with respect to range, tessitura,leap progress, agility, speed, musical note value, articulation speed, and melismatic features. Even though some of the works were found to be appropriate with respect to leap progress and melismatic aspects, when they were analyzed with respect to all evaluation criteria, it was reached to the conclusion that none of them were determined to comply with voice features of mutation period. It has come out that in order to attain the gains targeted in music education, it was required to determine the works to be thought as per the voice features of mutation period.Keywords
voice change, mutation, music education, curriculum program

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri