Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A Cross-National Comparison of Turkish and American Mathematics Textbooks in Terms of Fraction Division Contexts
(A Cross-National Comparison of Turkish and American Mathematics Textbooks in Terms of Fraction Division Contexts )

Author : Ramazan Avcu    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 88-106
254    618


Summary

Bu çalışmada Türk ve Amerikan matematik ders kitaplarında yer alan kesirlerle bölme görevlerinin içerdiği bağlamların analiz edilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın sonuçları kesirlerle bölme görevlerinin sayısının ve bağlamlarının, seçilen iki eğitim sistemi içinde ve genelinde dikkate değer ölçüde değiştiğini göstermiştir. Türk ders kitabı görevlerinin yarısından fazlası ve Amerikan ders kitabı görevlerinin sadece dörtte biri bağlamsaldır. ABD ders kitapları, Türk ders kitaplarına kıyasla daha çeşitli görev bağlamları içermektedir. Daha özel olarak, tüm ders kitaplarında yiyecek ve içecek bağlamını içeren görevler mevcuttur. ABD ders kitaplarında alış-veriş bağlamıyla ilgili görevler yer almazken öğrenci bağımlı bağlamlar, spor, tarla, resim, hayvanlar, coğrafya, serbest zaman aktiviteleri, geri dönüşüm, oto aksesuarları ve oda bağlamları da Türkçe ders kitaplarında yer almamıştır. Bu bulgulardan hareketle ders kitabı yazarlarının öğrencilere kesirlerle bölme görevlerinin içerdiği bağlamlar açısından daha kaliteli öğrenme fırsatları sunmalarına yönelik doğurgular tartışılmıştır.Keywords
Karşılaştırma araştırmaları, ders kitabı analizi, kesirlerle bölme, görev bağlamı

Abstract

The purpose of this study was to analyze and compare Turkish and the US mathematics textbooks with respect to contexts involved in fraction division tasks. The findings showed that the number and context of fraction division tasks varied to a considerable extent both within and across the selected two education systems. More than half of the Turkish textbook tasks and only a quarter of US textbook tasks were contextual. The US textbooks included more varied task contexts compared to Turkish textbooks. More specifically, food and beverages context was existent in all textbooks. Shopping context was non-existent in the US textbooks, while student dependent contexts, sports, land, painting, animals, geography, free time activities, recycling, auto accessories, and room contexts were absent from Turkish textbooks. The implications for textbooks developers in providing students more quality learning opportunities in terms of fraction division contexts were then discussed.Keywords
Comparative studies, textbook analysis, fraction division, task context

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri