Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effectiveness of Video Prompting in Small Groups Teaching of Leisure Time Skills to Individuals with Intellectual Disabilities
(The Effectiveness of Video Prompting in Small Groups Teaching of Leisure Time Skills to Individuals with Intellectual Disabilities )

Author : Evgin Çay   - Müzeyyen Eldeniz Çetin  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 18-37
271    397


Summary

Bu araştırmanın amacı, zihinsel yetersizliği olan bireylere serbest zaman becerilerinin küçük grupla öğretiminde video ipucunun etkililiğini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda el işi kategorisi içinde yer alan bileklik, anahtarlık ve kitap ayracı yapma becerileri zihinsel yetersizliği olan üç bireye hazırlanan video ipucuyla öğretilmiştir. Araştırmaya hafif düzey zihinsel yetersizliği olan 18 yaşlarında üç birey katılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkenleri bileklik yapma, anahtarlık yapma ve kitap ayracı yapma düzeyleridir. Araştırmanın bağımsız değişkeni ise video ipucuyla öğretimdir. Araştırmada tek denekli araştırma yöntemlerinden davranışlar arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin bileklik yapma, anahtarlık yapma ve kitap ayracı yapma becerilerinin kazandırılmasında video ipucuyla öğretimin kullanımıyla ilgili aile görüşleri de incelenmiştir. Bu araştırmanın bulguları, video ipucuyla öğretimin serbest zaman becerilerinin küçük grupla öğretiminde etkili olduğunu ve öğretim bittikten sonra kazandıkları becerileri koruduklarını, farklı ortam ve kişilere genelleyebildiklerini göstermiştir. Araştırmanın sosyal geçerlik bulguları, video ipucu ile öğretimi yapılan serbest zaman becerilerine yönelik ailelerin görüşlerinin olumlu olduğunu göstermiştir.Keywords
Zihinsel yetersizlik, video ipucu, serbest zaman becerileri, küçük grup öğretimi, serbest zaman etkinlikleri

Abstract

The purpose of this research is to investigate the effectiveness of video prompting in small groups teaching of leisure time skills to individuals with intellectual disabilities. For this purpose, the abilities to make wristbands, keyrings and bookmarks were taught with prepared video prompting to three individuals with intellectual disabilities. Three individuals at the age of 18 years old with mild intellectual disorder participated in the study. The dependent variables of the research are the skills of making wristbands, making keyrings, and making bookmarks. The independent variable of the research is video-assisted teaching. In the research, instead of single-subject research methods was used inter-behavioral multiple interrogation model. Opinions of the families on the use of video promting in acquiring the skills to make wristbands, keychains, and bookmarks of individuals with intellectual disabilities have also been examined. The results of this research showed that video-prompting teaching is effective in small groups teaching of leisure time skills, and that they are able to keep the obtained skills after the end of teaching period and generalize them to different environments and persons. Results of social validity of the research showed that the opinions of the families on the video-prompting free time skills teaching were positive.Keywords
Intellectual disability, video prompting, leisure time skills, small group teaching,

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri