Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Examination of Gender Differences in Affective Entry Characteristics towards Mathematics
(The Examination of Gender Differences in Affective Entry Characteristics towards Mathematics )

Author : Muhittin Çalışkan    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-5
Page : 200-211
54    74


Summary

Bu araştırmada sınıf düzeyinin ve cinsiyetin matematiğe yönelik duyuşsal giriş özellikleri üzerindeki temel etkisi ve bu iki faktörün birlikte ortak etkisi test edildi. Çalışma dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflara devam eden 638 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler ilişkisiz örneklemler için iki faktörlü ANOVA tekniği ile analiz edildi. Analiz sonuçlarına göre sınıf düzeyi öğrencilerin matematiğe yönelik duyuşsal giriş özelliklerini etkilemektedir. Sınıf düzeyi ilerledikçe matematiğe yönelik duyuşsal giriş özellikleri puanları düşmektedir. Öğrencilerin matematiğe yönelik duyuşsal giriş özellikleri cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. Sınıf düzeyi ve cinsiyet matematiğe yönelik duyuşsal giriş özellikleri üzerinde ortak bir etkiye sahip değildir. Bu bulgular matematiğe yönelik duyuşsal giriş özelliklerinde cinsiyet farklılıklarının kaynaklarına göre yorumlandı. Matematiğe yönelik duyuşsal giriş özelliklerinde sınıf düzeyinin etkili bir değişken olduğu, cinsiyet farklılıklarının hala tartışmalı bir konu olduğu, sınıf düzeyi ve cinsiyetin ortak etkisinin incelenmesinde yeni araştırmalara ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşıldı.Keywords
cinsiyet, tutum, matematik

Abstract

In this study, the main and joint effects of grade level and gender on affective entry characteristics towards mathematics were tested. Six schools took part in the study. Students from grades 4 to 8 completed the scale, resulting in a total 638 responses. The data were analyzed by two-way ANOVA for independent samples. The results indicate that grade level affects students’ affective entry characteristics towards mathematics. As grade level increases, scores of affective entry characteristics towards mathematics decrease. Students’ affective entry characteristics towards mathematics do not differ according to gender. Grade level and gender do not have a joint effect on affective entry characteristics towards mathematics. The findings were interpreted according to the sources of gender differences in affective entry characteristics towards mathematics. It could be argued that grade level is an effective variable in affective entry characteristics, gender differences still remain controversial, and further research is needed to investigate the joint effect of grade level and gender.Keywords
attitude, gender , math

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri