Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Curriculum Proposal for Science-Teaching Courses in Primary School Teacher Training
(Curriculum Proposal for Science-Teaching Courses in Primary School Teacher Training )

Author : Funda Çıray Özkara   - Meral Güven  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-5
Page : 212-225
58    83


Summary

Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında yer alan Fen ve Teknoloji Öğretimi I ve II dersleri öğretim programlarının amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarına göre incelenmesi ve bir öğretim programı tasarısı ortaya koymak amaçlanmıştır. Durum çalışması yöntemi kullanılarak elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. 2013 yılında başlanan araştırma sürecinde Fen ve Teknoloji Öğretimi I ve II derslerine yönelik olarak herhangi bir öğretim programının var olmadığı, Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında öğretim elemanlarınca uygulanan öğretim programının sınıf öğretmeni adaylarının gerekliliklerini tam olarak karşılayamadığı anlaşılmıştır. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı için bir Fen Öğretimi Dersleri Öğretim Programı Tasarısı geliştirilmiştir. Fen Öğretimi I ve II derslerine yönelik olarak Demirel’in DEPGEM modeli düzenlenerek tasarlanan öğretim programı, yapılandırmacı yaklaşımı ve öğrenci merkezli eğitimi ön plana çıkaran ilerlemecilik eğitim felsefesini temel almaktadır. Tasarlanan Fen Öğretimi Dersleri Öğretim Programı’nda bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanı dikkate alan 13 amaç ifadesine ve 80 öğrenme çıktısına, içerikte amaçlara uyumlu olarak 15 konu başlığına ve alt başlıklarına, öğrenme-öğretme sürecinde 17 ilkeye ve değerlendirme sürecinde 13 ilkeye yer verilmiştir.Keywords
Sınıf öğretmenliği, Fen öğretimi, Öğretim programı tasarısı, Öğretmen eğitimi.

Abstract

The objective is to review the curricula for Science and Technology Teaching I and II courses included in the Undergraduate Programs for Primary School Teachers in Turkish Faculties of Education, with reference to their objectives, contents, learning-teaching process involved, and the assessment procedures, and to come up with a curriculum proposal for these courses. The data obtained through case study were reviewed through descriptive analysis. Through the study which commenced in 2013, it was observed that a definite curriculum did not exist with respect to Science and Technology Teaching I and II courses, and that the curricula implemented by the teaching staff as part of the Undergraduate Program for Primary School Teachers failed to meet the requirements expected of the prospective primary school teachers. In this context, the researchers developed a Curriculum Proposal for Science-Teaching Courses in the Undergraduate Program for Primary School Teachers. The curriculum designed with the implementation of Demirel's DEPGEM model, for Science-Teaching I and II courses is based on a progressive education philosophy emphasizing a constructivist approach and student-centric education. The Science-Teaching Curriculum thus designed entails the statement of 13 objectives and 80 learning outcomes with reference to cognitive, affective, and psycho-motor aspects, as well as 15 topics and their sub-headings in line with the objectives, along with 17 principles regarding the learning-teaching process and 13 principles regarding the assessment process.Keywords
Primary school teacher, science teaching, curriculum design, teacher training

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri