Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Opinions and Suggestions of Graduate Students about Postgraduate Education
(Opinions and Suggestions of Graduate Students about Postgraduate Education )

Author : Taha Yazar    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 09
Page :
50    125


Summary

Bu araştırmanın amacı, lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerin lisansüstü eğitim ile ilgili görüş ve önerilerini belirlemektir. Lisansüstü öğrencilerinin görüş ve önerilerinin belirlendiği bu araştırmada, nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. 2017-2018 öğretim yılı Bahar döneminde Dicle Üniversitesinde eğitim bilimleri ve alan eğitimi programlarında lisansüstü eğitime devam eden öğrenciler araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubunda tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden 33 öğrenci yer almıştır. Lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerin konu ile ilgili görüş ve önerilerini belirlemek için görüşme yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sürecinde içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin lisansüstü eğitim yapmalarında mesleki gelişim isteği, alanında kariyer yapma isteği, araştırma yapma isteği, sürekli öğrenme isteği, lisans eğitimiyle yetinmeme ve yaşam boyu öğrenme gibi belirleyici nedenlerin olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin lisansüstü eğitimde yaşadığı güçlüklerle ilgili olarak başka kurumda çalışma ve zamanın en çok karşılaşılan güçlük olduğu saptanmıştır. Nitelikli bir lisansüstü eğitim için uygulamaya yönelik dersler, izin probleminin çözümü ve zengin kütüphane gibi öneriler öğrenciler tarafından belirtilmiştir.Keywords
Lisansüstü eğitim, görüşme, lisansüstü eğitimde güçlükler.

Abstract

The purpose of this study is to explore the opinions and suggestions of graduate students about postgraduate education. Qualitative research design is employed to examine the opinions and suggestions of students who are currently pursuing graduate education. The participants of this study are the students pursuing graduate education at the departments of Educational Sciences (pedagogy program) and Field Education (subject-matter programs) at Dicle University during 2017-2018 spring semester. The sample of the study is consisted of 33 graduate students pursuing masters’ degree with thesis, masters’ degree without thesis, and doctoral degrees. To explore the opinions and suggestions of the students, interviews were conducted. For the analysis of the obtained data, both content analysis and descriptive analysis were utilized. With respect to the reasons why the participating students pursue a postgraduate education, the research findings reveal that students' aspiration for doing professional development, their aspiration for pursuing academic career in the field, their aspiration for conducting scientific research, their aspiration for continuous learning, their aspiration for life-long learning, and their dissatisfaction with the undergraduate education come out as main reasons. It has also been figured out that working in another institution other than university and allocating spare time for graduate education are the most common challenging issues for students in graduate education. In relation to a higher-quality post graduate education, the participating students suggested the following issues; more practice-based courses, solution for graduate education-permit from institutions, and rich and well-supported library.Keywords
Graduate education, interview, graduate education challenges.

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri