Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Relationship of Learning Approaches, Opinions about Mathematical Proof and Metacognitive Awareness
(The Relationship of Learning Approaches, Opinions about Mathematical Proof and Metacognitive Awareness )

Author : Güneş Yavuz    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-4
Page : 83-94
173    259


Summary

Bu araştırmanın amacı, göreve başlayacak matematik öğretmen adaylarının eğitim süreci içeresindeki öğrenme yaklaşımlarını, matematiksel kanıt yapmaya yönelik görüşlerini ve bu süreç içerisindeki biliş ötesi farkındalıklarını saptamak ve bu üç değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma son sınıfta okumakta olan 50 ilköğretim matematik öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, matematiksel kanıt yapmaya yönelik görüşleri ve biliş ötesi farkındalıkları birer anket aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda matematik öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının orta seviyede, matematiksel kanıt yapmaya yönelik görüşleri ve biliş ötesi farkındalıklarının yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Matematiksel kanıt yapmaya yönelik görüşleri ve biliş ötesi farkındalıkları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki, matematiksel kanıt yapmaya yönelik görüşleri ve biliş ötesi farkındalıkları ile öğrenme yaklaşımları arasında ters yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.Keywords
matematik öğretmen adayı, öğrenme yaklaşımı, biliş ötesi farkındalık, matematiksel kanıt

Abstract

Purpose of this study is to determine learning approaches of prospective mathematics teachers throughout the education process as well as their opinions about mathematical proof and metacognitive awareness in this process and to establish the relationship between these three variables. The study focused on 50 prospective primary school mathematics teachers who are senior students. We used a survey to collect data about the prospective teachers’ learning approaches, opinions about mathematical proof and metacognitive awareness. The collected data was analyzed with SPSS statistical programmed. The study concluded that learning approaches of the prospective mathematics teachers are at an intermediate level; their opinions about mathematical proof and metacognitive awareness are at a high level. It is concluded that there is a positive and significant relationship between opinions about mathematical prof and metacognitive awareness and there is a reserve and negative relationship between opinions about mathematical proof, metacognitive awareness and learning approaches.Keywords
prospective mathematics teacher, learning approach, metacognitive awareness, mathematical proof

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri