Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


University Rectors’ Administrative Skills
(University Rectors’ Administrative Skills )

Author : Aydın Balyer    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-2
Page :
47    80


Summary

Öz Bu çalışmanın amacı akademik birim yöneticileri görüşlerine göre üniversite rektörlerinin yönetsel becerilerini belirlemektir. Araştırma nitel fenomenolojik araştırma deseniyle kurgulanmıştır. Veriler görüşme tekniğiyle toplanmış ve bu kapsamda 20 akademik birimin yöneticisiyle yüz yüze görüşülmüştür. Katılımcıların maksimum çeşitlilik metoduyla belirlenmiştir. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları rektörlerin genelde zayıf yönetsel becerilere sahip olduklarını göstermektedir ve rektörlerin sıklıkla otokratik yönetim tarzını benimsediklerini, akademik kurulları etkili bir şekilde çalıştırmadıkları ve üniversitelerinde olumlu bir örgütsel iklim oluşturamadıklarını ve üniversitelerini üçüncü nesil kurum haline dönüştürme konusunda başarılı olamadıklarını göstermektedir. Bu sonuçlardan hareketle üniversite rektörler atanmak için yasal yeterliklerin yanı sıra onların yönetsel deneyimleri, nitelik ve özelliklerine bakılması gerektiği önerilmektedir.Keywords
Yönetsel beceriler, yüksek öğretim yönetimi, üniversite, rektörler

Abstract

The main goal of this study was to determine university rectors’ administrative skills according to academic unit administrators’ views. Qualitative phenomenological research design was employed in this study. The data were collected with an interview method and to that end 20 administrators were interviewed. They were chosen with maximum sampling method. The data were analyzed with content analysis technique. Results revealed that although most university rectors of this sample have poor administrative skills and frequently use autocratic management style. They do not run academic councils effectively, create a positive organizational culture, and are unable to transform their university into a third generation higher education institution. It is recommended that while appointing rectors, their administrative experiences, qualifications and qualities should be evaluated as well as formal requirements.Keywords
Administrative skills; higher education management, universities, rectors

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone : Fax :
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri