Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Teaching Contemporary Turkish Short Story: Learning Activities for “The Man with White Coat” as an Exemplification
(Teaching Contemporary Turkish Short Story: Learning Activities for “The Man with White Coat” as an Exemplification )

Author : Nuray Küçükler Kuşcu    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page : 289-303
312    429


Summary

2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nda tür odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir. Programda 12. sınıfa ait hikâye başlıklı 2. ünite, 1960 sonrası Türk öykücülüğüne ve küçürek (minimal) öykü türüne ayrılmıştır. Bu bağlamda Türk dili ve edebiyatı dersinde çağdaş Türk öyküsünün öğretimi, üzerine düşünülmesi gereken alanlardan biridir. 1960 sonrası Türk öykücülüğünde Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” adlı öykü kitabının yeri oldukça önemlidir. İlk kez 1975 yılında yayımlanan bu kitap sekiz öyküden oluşur. Bu öykülerden biri de “Beyaz Mantolu Adam” başlığını taşır. Bu çalışmada, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın sunduğu metin ve tür odaklı edebiyat öğretimi yaklaşımına uygun etkinliklerin nasıl olması gerektiği probleminden yola çıkılmıştır. Bu doğrultuda 1960 sonrası Türk öykücülüğünün örneklerinden olan “Beyaz Mantolu Adam”ı merkeze alarak 12. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersine yönelik etkinlikler önerisi hazırlamak amaçlanmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Uygulanan tarama modelinde çağdaş Türk öyküsü, Oğuz Atay, “Beyaz Mantolu Adam” başlıklı öykü, aynı başlığı taşıyan kısa film ve yağlıboya tablo ile 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’yla ilgili bilgilere alanyazın taraması ile ulaşılmıştır. Toplanan veriler incelenmiş, yorumlanmış ve çalışmanın amacı doğrultusunda etkinlik önerileri sunulmuşturKeywords
Çağdaş Türk öyküsü, edebiyat öğretimi, Oğuz Atay, “Beyaz Mantolu Adam”

Abstract

A literary genre-focused approach has been conducted in the 2018 Turkish Language and Literature Course Teaching Program. In the program, 12th grades second unit titled short story has been divided into Turkish short story after 1960 and very short story. For this reason, the teaching of contemporary Turkish short story in Turkish language and literature lessons is one of the areas to be considered. The place of Oguz Atay's short story book titled “Waiting for The Fear” is very important in the post-1960 Turkish short story. This book, first published in 1975, consists of eight short stories. One of these short stories is “The Man with White Coat”. The problem of this study is how the activities of the Turkish language and literature lessons should be appropriate for 2018 Turkish Language and Literature Course Teaching Program that has text and literary genre-oriented literature teaching approach. In this direction, it was aimed to suggest learning activities for 12th grade Turkish language and literature lessons by taking “The Man with White Coat”, one of the examples of Turkish short story after 1960, as the center. The survey model was used in the study. Information about contemporary Turkish short story, Oğuz Atay, “The Man with White Coat”, short film and oil painting with the same title, 2018 Turkish Language and Literature Course Teaching Program were obtained by surveying. The collected data were examined, interpreted and applicative learning activities are presented for the purpose of this study.Keywords
Contemporary Turkish short story, literature teaching, Oğuz Atay, “The Man with White Coat”

Advanced Search


Announcements


Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri