Home  |  ​Editors   |  ​Indexing  |  Online First   |  Contact  

Quick Access


IOJES became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Teachers' Levels of Showing Classroom Management Skills: A Meta-Analysis Study
(Teachers' Levels of Showing Classroom Management Skills: A Meta-Analysis Study )

Author : Celal Teyyar Uğurlu   - Gonca Usta - Fatma Köybaşı  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 1
Page : 71-90
272    429


Summary

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerine ilişkin görüşlerinin etki büyüklüklerini hesaplamaktır. Araştırmanın bağımsız değişkeni cinsiyettir. Araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerine ilişkin araştırma sonuçlarının sentezlenmesi bütün olarak araştırma sonuçlarının ortak toplam etkilerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerini gösterme düzeylerini belirlemek amacıyla meta analizi yöntemi kullanılmıştır. Meta analizi literatür taramada kullanılan bir yöntem olarak birden fazla çalışmanın analizi ve yorumlanması amacıyla bir takım istatistik işlemlerin uygulanmasıdır. Araştırmaya dâhil edilen çalışmalar, 2000-2016 yılları arasında yayımlanmış olan, Türkiye’de öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerini ortaya koyan ve gerekli istatistiksel verilere sahip 17 tez ve 5 makaleden oluşmaktadır. Meta-analiz sonucunda elde edilen etki büyüklüklerinin önemini yorumlarken rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Bulgulara göre 22 çalışmanın cinsiyete göre standardize edilmemiş etki büyüklükleri 0,746 değer ile erkekler lehine ve -0,194 ile kadınlar lehine değer arasında değiştiği görülmüştür. Kadınlar lehine bir farkın olduğu ancak bu farkın etkisizlik noktasına yakın olduğu söylenebilir.Keywords
sınıf yönetimi, meta analiz

Abstract

This study was planned with the aim of determining the magnitudes of teachers' perceived classroom management skills by gender. In this study, meta-analysis method was used to find out teachers' level of showing their classroom management skills by gender. This method was preferred since it allows reaching a conclusion based on more than one study about a particular topic.The effect of gender on teachers' classroom management skills reveals that women have higher classroom management skills than men. Classroom management skills appear to be quite low in relation to gender (d = 0.09). These results suggest that the gender seems to have an insignificant (very low) effect size quite close to zero (indifference point). In terms of percentile, there seems to be a difference of about 9% (male 46% versus female 55%).Keywords
Classroom management, meta analysis

Advanced Search


Announcements

    IMPORTANT NOTE

    The authors will be asked to provide a document indicating that their manuscript was proofread by a professional translation agency for each accepted manuscript as of September 2019. Address :Yıldız Technical University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences.
Telephone :+90 542 325 1923 Fax :+90 212 283 4808
Email :info@iojes.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri